Teamutveckling

Att ha en grupp som både trivs tillsammans och som levererar hög kvalitet

skapar oanade möjligheter! Vi fokuserar på er vardag och tar utgångspunkt i era förutsättningar. Ni får möjlighet att prata om de där sakerna som är så viktiga för ett team men som inte hinns med i vardagen. Exempel på innehåll kan vara Roller, Förväntningar, Stress, Värderingar, Mål, Lära Känna och vårt arbete tillsammans mynnar ut i en konkret handlingsplan.Medarbetarskap

Genom att förstå hur grupper fungerar kan vi lättare nå uppställda mål. Vi pratar grupprocess, kommunikation och feedback. Och vilket ansvar jag som individ kan ta för att bidra till en positiv grupputveckling!Träna Teamet

Här kombinerar vi Teamutveckling med Fysisk Träning! Unikt koncept där Ann samarbetar med den Personliga Tränaren, Löpcoachen m.m, Maria Lundberg, från Träna med Glädje. Ni får möjlighet att utmanas och utvecklas tillsammans, allt utifrån era individuella förutsättningar!Konflikthantering

Att som medarbetare få insikt i vad konflikter är och varför jag reagerar som jag gör är en bra start på en positiv konflikthantering i en organisation. Ni får även konkreta verktyg för att både undvika de onödiga konflikterna och för att kunna hantera de konflikter som uppstår.
                                      LoS


Utveckling Grupp Ledare                     Ledarskap och Självkännedom

Kommunikation och feedback

Kommunikation är grunden för väl fungerande relationer

Här hittar du exempel på möjligheter som jag, tillsammans med mitt nätverk, kan erbjuda.
Då varje individ, grupp och situation är unik så skräddarsys upplägget tillsammans med dig/er!.

© HimmelBlå Ann Ljusberg