Skräddarsydda Ledarprogram

Ledarprogrammet kan omfatta allt från enstaka dagar till återkommande träffar under flera års tid. Innehållet anpassas efter era önskemål men exempel på innehåll kan vara Utvecklande Ledarskap, Indirekt Ledarskap, Grupprocess och Ledarskap, coaching, kommunikation och feedback, konflikthantering m.m.


Grupprocess och Ledarskap

VI tar utgångspunkt i Susan Wheelans teorier om gruppers utveckling och bygger på detta med ledarskap. Hur kan jag som chef skapa optimala förutsättningar för gruppens utveckling och verksamhetens resultat?


Fysiskt Ledarskap

Ni får möjlighet att utveckla ert personliga ledarskap samtidigt som ni utvecklar er fysiska status! Vi kombinerar ledarskapsutbildning med fysisk träning och individuell coaching, ett unikt koncept som tar hänsyn till helheten. Här samarbetar Ann med Maria Lundberg från Träna med Glädje, Personlig Tränare, Löpcoach m.m.


Konflikthantering

Utbildningen i konflikthantering ger dig som chef konkreta verktyg för att både analysera och hantera konflikter. Vi jobbar även med självinsikt och grundläggande konfliktteorier. Kursen syftar till att ge dig som chef ökad trygghet i att våga hantera konflikter i organisationen!


                                                               LoS


Utveckling Grupp Ledare            Utvecklande Ledarskap           Ledarskap och SjälvkännedomHär hittar du exempel på möjligheter som jag, tillsammans med mitt nätverk, kan erbjuda.
Då varje individ, grupp och situation är unik så skräddarsys upplägget tillsammans med dig/er!.

© HimmelBlå Ann Ljusberg