UGL 2008

UGL är en av Sveriges mest erkända ledarskaps- och självinsiktskurser. Kursen handlar om att utifrån upplevelsebaserat lärande förstå hur grupper utvecklas och hur medarbetarskap och ledarskap kan gynna grupprocessen. Det handlar om självinsikt, förståelse och praktisk nytta. Kursen genomförs under en vecka på internat av Ann tillsammans med ytterligare en erfaren handledare. Ann är certifierad av Försvarshögskolan och en mycket erfaren processledare.

 

För mer information om konceptet UGL se Försvarshögskolans sida om UGL