Utecklande Ledarskap

UL är framtaget av Försvarshögskolan och är en utbildning som riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap. Det handlar om att utifrån 360 graders feedback och vetenskaplig grund skapa och jobba med en utvecklingsplan för det egna ledarskapet med inspiration, motivation och föredöme i fokus! Kursen genomförs under 2-3 dagar av Ann tillsammans med ytterligare en erfaren handledare. Ann är certifierad av Försvarshögskolan och har genomfört ett stort antal UL-kurser samt verkat som examinator för blivande UL-handledare.

 

För mer information om konceptet UL läs Försvarshögskolans broschyr.