Välkommen till

HimmelBlå AB

ann@himmelbla.se

Tfn 0730687763

Aktuellt just nu


Anmälan öppen till

Hållbart Ledarskap - öppen utbildning, fyra tillfällen på Frösö Park under 2019


Skräddarsytt ledarprogram


Ledningsgruppsutveckling


Processhandledning


Chefshandledning


Teamutveckling

Kommande kurser

Utbildningar

Chefshandledning

HimmelBlå jobbar löpande med att handleda och utveckla chefer. Chefshandledningen kan genomföras individuellt eller i mindre grupp och sträcker sig under minst 6 månader. Coaching varvas med handledning, verktyg, personlig utveckling och inspiration. Upplägget skräddarsys!


Utvecklande Ledarskap

Att med hjälp av ditt ledarskap bidra till ökat resultat och till att medarbetare utvecklas, det är var Utvecklande Ledarskap handlar om! Med utgångspunkt i en s.k. 360-gradersbedömning får du möjlighet att utveckla ditt personliga ledarskap! Vi genomför en grundkurs i Åre under våren 2018,


Konflikthantering

En utbildning i konflikthantering för så väl chefer som medarbetare. Vi använder oss av Thomas Jordans teorier och varvar föreläsning med träning, erfarenhetsutyte och reflektion. Med er hem har ni konkreta verktyg för så väl analys av konflikter som konflikthanteringssamtal. En utbildning som ligger i linje med arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.


Träna Teamet

Teamutveckling och fysisk träning för hela arbetslaget! Ytterligare en chans att kombinera arbetsplatsutveckling och träning! Här vänder vi oss till arbetslag och grupper och ni får en unik möjlighet att utveckla teamet samtidigt som vi tar hand om fysiska status och hälsa! Och vi gör det i en fantastisk miljö på Buustamons Fjällgård!
Arbetslag & Grupper
Övriga möjligheter
Chefer
Chefer.html
ArbetslagoGrupper.html
Ovriga_mojligheter.html


Några inspirerande filmer  att titta på
Amy Cuddy:

Ditt kroppsspråk formar den du är
Simon Sinek:

Varför bra chefer får dig att känna dig trygg

Margaret Heffernan:

Varför det är dags att ta bort hackordningen på jobbet. Hon berättar bland annat om socialt kapital, hjälpande miljöer, om varför svenska fikaraster är bra och om varför vissa grupper presterar bättre än andra